De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De Wmo biedt mogelijkheden voor het oplossen van ergonomische problemen thuis. De gemeente voert de regeling uit en gaat daarbij uit van de goedkoopst adequate oplossing in uw situatie. De gemeente stelt vast, op welke voorziening u recht heeft. Dit kan soms een verhuiskostenvergoeding zijn en soms een woningaanpassing.  Houd rekening met de vele beperkingen die er zijn. Onder de noemer “algemeen gebruikelijk” zijn er allerlei uitsluitingen. Vooral bij de wat hogere inkomens zijn er vaak hoge eigen bijdragen.

Dit zijn de voorzieningen waarvoor u in 2015 een eigen bijdrage moet betalen:

  • Woonruimteaanpassingen, zoals een traplift, een aangepaste badkamer of keuken, een deurautomaat of handzender voor uw eigen deur.
  • Hulpmiddelen in huis (roerende woonvoorzieningen), zoals een tillift, een badlift of douchebrancard
  • Vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel en een rolstoelfiets

De kosten van deze voorzieningen betaald u middels de eigen bijdrage geheel terug aan de gemeente.