Erkend leerbedrijf

FUNDEON
Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf dat aangesloten is bij FUNDEON. Zo’n 23 duizend jongeren volgen een middelbare beroepsopleiding die opleidt voor een baan in de bouw, infra of gespecialiseerde aannemerij. Zij volgen theorielessen op een roc (regionaal opleidingscentrum) of SSP(Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding) maar leren de praktijk bij een erkend leerbedrijf. Gebr. Koenen is in de bouwsector als leerbedrijf erkend. Fundeon verzorgt deze erkenning en controleert jaarlijks of bedrijven aan de gestelde eisen voldoen.

Sinds jaren werken we samen met de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding (SSP) Amsterdam, een opleidingsbedrijf van de bouwnijverheid in de regio Amsterdam. Onze leerlingen doen een BBL opleiding. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en is een combinatie van leren en werken. Met BBL zit de leerling 1 dag in de week op school en werkt hij of zij 4 dagen in de week bij Gebr. Koenen BV. De SSP werkt samen met de bouwbedrijven en leidt samen met hen jaarlijks ongeveer 100 jongeren op. Gebr. Koenen Bv heeft erkende, goed opgeleide leermeesters in dienst om de leerlingen te begeleiden op de bouwplaats.